Vie privée | Cookies | Conditions | Responsabilité

Le contenu de cette page est
uniquement disponible en néerlandais

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid en de disclaimer van DE COCK E&C nv.

DE COCK E&C nv
Haarbemdenstraat 2 , 3500 Hasselt
Tel. 011 25 04 92 - Fax 011 25 43 91
Email: info@de-cock.be

Le contenu de cette page est
uniquement disponible en néerlandais

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DE COCK E&C nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. DE COCK E&C nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Adhésion au groupement des Entreprises Générales de Construction de Piscines

Notre entreprise est membre du groupement des Entreprises Générales de « Construction de Piscines » constitué au sein de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Confédération de la Construction. En cas de conflit, les parties à la présente convention s'engagent à faire appel, préalablement à toute action en justice, à un médiateur agréé afin de tenter de régler à l’amiable leur différend.

Le Groupement peut ainsi proposer aux parties à la présente convention de faire appel à titre gratuit au médiateur agréé du groupement. Les plaintes peuvent être introduites dans ce cas par mail (fegc@confederationconstruction.be) ou via le formulaire on-line sur le site du groupement (www.construction-piscines.be, rue du Lombard 42, 1000 Bruxelles). Les plaintes sont confirmées au plaignant dans un délai de 14 jours, traitées gratuitement et avec la plus grande diligence par un médiateur agréé.

Notre entreprise est membre de la Fédération Belge des Professionnels de la Piscine et du Bien Être:

- PDF Formulaire de plainte

Fédération Belge des Professionnels de la Piscine et du Bien ÊtreLe contenu de cette page est uniquement disponible en néerlandais

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van dit document / site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DE COCK E&C nv of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.
> Lees meer hierover in onze disclaimer

AUTOMATISCHE OPSLAG VAN GEGEVENS

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Firefox, Chrome®, Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
> Lees meer hierover in onze cookieverklaring

PRIVACY, VEILIGHEID, CONTROLE- EN INZAGERECHT

DE COCK E&C nv verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DE COCK E&C nv, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
>> Lees meer hierover in onze Privacy Verklaring

KOPPELING NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DE COCK E&C nv bvba verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
> Lees meer hierover in onze disclaimer

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan DE COCK E&C nv bvba. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van DE COCK E&C nv gevestigd is, bevoegd.